Para Pendidik Sekolah Dasar Mutiara Bali

Pendidik Sekolah Dasar Mutiara Bali

Ika Novita Sari, S.TP
Kepala Sekolah SD
Ahmad Saifudin, S.Si
Wali Kelas Dipenogoro Kelas 2 SD
Yohana Bela C.S, S.Pd., M.Or.
Guru Kelas Dipenogoro Kelas 2 SD
Rahmaningsih, S.Pd.I
Wali Kelas Ngurah Rai Kelas 2 SD

Sekolah Mutiara Bali

Febry Tresnaning Cahyani, S.Pd
Wali Kelas Oxford Kelas 1 SD
Al'Anshori, QH., S.Pd
Guru Kelas Oxford Kelas 1 SD
Devi Eka Farah Azizah, S.Pd
Wali Kelas Harvard Kelas 1 SD
Okik Hadi Saputro, S.Pd
Guru Kelas Harvard Kelas 1 SD

Sekolah Mutiara Bali

Putri Indrayani, M.Pd.I
Wali Kelas Marmara Kelas 1 SD
Ayurada Bhetari, S.Pd.
Guru Kelas Marmara Kelas 1 SD
Guru TK

UP

CONTACT

QUICK LINK

APLICATION